Syllabus

Amhrán Beirte / Amhrán Tríréid

Syllabus ID: 2.05

Competition: D'oirfidigh atá os cionn 11 agus faoi 18 mbliaina d'aois. (For competitors over 11 and under 18 years)

Test Pieces 2018

Dhá amhráin, dhá pháirt nó trí pháirt de rogha na n-iomaitheoirí, ceann mall agus ceann mear, agus iad le tionlacan pianó nó gan é. Is ceadmhach úsáid a bhaint as sólfá tonach. Ní mór d’iomaitheoirí a dtionlacaí féin a bheith acu más gá. (Two two-part or three-part songs of competitors’ own choice, one slow and one fast, with or without piano accompaniment.  Tonic solfa permitted.  Competitors must provide their own accompanist if necessary).

Entrance Fees: €50.00

Date: 20 March 2018

Time: 2.45pm

Venue: RDS Dodder Suite B

Adjudicator: Kevin O'Carroll

1st Prize: Corn an Athar Mhic Amhlaoibh agus Bonn Óir (Fr. McAuliffe Cup and Gold Medal)

2nd Prize: Bonn Airgid (Silver Medal)

Entries to Feis Ceoil 2018 are now closed.

Feis Ceoil 2018