Syllabus

Cóir Bhunscoile - Dhá Pháirt

Syllabus ID: 1.22

Competition: CORN MC CULLOUGH arna bhronnadh i gcuimhne Denis McCullough nach maireann. Do chóireacha bhunscoile, dhá pháirt, 16-75 guth. (For two-part primary school choirs, minimum 16, maximum 75 voices)

Test Pieces 2018

Dhá amhráin dhá pháirt as Gaeilge de rogha na n-iomaitheoirí , i gcodarsnacht lena chéile, agus iad le tionlacan pianó nó gan é. Is ceadmhach úsáid a bhaint as sólfá tonach.
(Two contrasting two-part songs in Irish of competitors' own choice, with or without piano accompaniment. Tonic solfa is permitted)

Entrance Fees: €70.00

1st Prize: Corn. Teastas don stiúrthóir (Cup & Certificate to Conductor)

2nd Prize: Teastas don stiúrthóir (Certificate to Conductor)

Entries to Feis Ceoil 2018 are now closed.

Feis Ceoil 2017