Syllabus

Cóir Aon Ghutha

Syllabus ID: 1.20

Competition: Corn Kingston a bhronn Ruairí Brugha. Do chóireacha bhunscoile, 16-75 dalta, faoi 13 bliana d'aois (For primary school choirs, minimum 16, maximum 75 pupils under 13 years of age.).

Test Pieces 2018

 Dhá amhráin, aon pháirte as Gaeilge, de rogha na n-iomaitheoirí , i gcodarsnacht lena chéile, agus iad le tionlacan pianó nó gan é. Is ceadmhach úsáid a bhaint as sólfá tonach.
(Two unison songs in Irish of competitors’ own choice, with or without piano accompaniment. Tonic solfa permitted)

Entrance Fees: €70.00

1st Prize: Corn. Teastas don stiúrthoir (Cup & Certificate to Conductor)

2nd Prize: Teastas don stiúrthoir (Certificate to Conductor)

Enter Competition online

Feis Ceoil 2017