Syllabus

Cóir Aon Ghutha

Syllabus ID: 1.20

Competition: Corn Kingston a bhronn Ruairí Brugha. Do chóireacha bhunscoile, 16-75 dalta, faoi 13 bliana d'aois (For primary school choirs, minimum 16, maximum 75 pupils under 13 years of age.).

Test Pieces 2018

 Dhá amhráin, aon pháirte as Gaeilge, de rogha na n-iomaitheoirí , i gcodarsnacht lena chéile, agus iad le tionlacan pianó nó gan é. Is ceadmhach úsáid a bhaint as sólfá tonach.
(Two unison songs in Irish of competitors’ own choice, with or without piano accompaniment. Tonic solfa permitted)

The winner of this competition is eligible to compete for the ESB Feis Ceoil Choir of the Year €3,000 award and trophy.

Entrance Fees: €70.00

Date: 13 March 2018

Time: 2.45pm

Venue: St. Bartholomew's Church

Adjudicator: Kevin O'Carroll

1st Prize: Corn. Teastas don stiúrthoir (Cup & Certificate to Conductor)

2nd Prize: Teastas don stiúrthoir (Certificate to Conductor)

Entries to Feis Ceoil 2018 are now closed.

Feis Ceoil 2018